Aktuálne Stanvy ESN Slovensko boli schválené na National Platform 2016 v Bratislave. Aktuálna verzia Vnútorného poriadku bola schválená na National Platform Bratislava 2017.

                        

Erasmus Students Network Slovakia Stanovy 2016

                        

Vnútorný poriadok ESN Slovakia 2017