Si „erasmák“ alebo sa ním chceš stať? Tak príd do Bratislavy! na seminár na tému: Kvalita mobility na vysokých školách v rámci programu Erasmus+
You may be aware that today, November 17th, is the International Students’ Day. But would you like to know this day’s history?
Rozhovor s mladým úspešným marketérom Michalom Dedinským.

Pages