Obchodné meno: Erasmus Student Network Slovenská republika o.z.

Adresa: ESN Slovakia Office, ŠD3 Tajovského 51, 974 01 Banská Bystrica

IČO: 42300509

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK42 1111 0000 0015 3479 0005

Kód banky: 1111

SWIFT kód: UNCRSKBX


Pracovali ste ako dobrovoľník?
Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2022, máte možnosť venovať nám až 2% z dane - požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník o potvrdenie tejto práce.
 
Dôležité termíny:
do 31. marca 2023 - Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami - Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania.
do 30. apríla 2023 - Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)
 
Popis krokov pre venovanie 2% z dane
Zamestnanci:
1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
3. Najneskôr do 30. apríla 2023 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.
 
Formuláre nájdeš tu a tu.
Viac informácii najdete TU.
 
Ďakujeme všetkým, ktorí sa rozhodnú nás podporiť!