Desiderius Erasmus, zvaný aj Erasmus Rotterdamský, bol holandský filozof žijúci na prelome 15. a 16.storočia a patril medzi popredných predstaviteľov renesancie a humanizmu. Okrem rodného Holandska prežil niekoľko rokov aj na severe Francúzka, v Paríži, Taliansku, Anglicku, Freiburgu či Bazileji, kde je aj pochovaný. Bol známy tým, že v zámere rozšíriť svoje obzory a vzdelanie precestoval takmer celú Európu. Jeho najslávnejším dielom je satira Chvála bláznovstva, v ktorej ironickým spôsobom upozorňoval na nedokonalosť ľudí a spoločnosti.

Dnes je slovo Erasmus dobre známe predovšetkým medzi mladými ľuďmi študujúcimi v Európe, keďže práve pod týmto názvom Európska Únia organizuje výmenné študentské pobyty. Začiatky programu Erasmus, v rámci ktorého može študent vysokej školy študovať jeden alebo viac semestrov svojho štúdia v zahraničí, siahajú do roku 1987. Výber názvu môžeme chápať nielen ako vzdanie úcty voči Erasmusovi Rotterdamskému, avšak tento názov sa dá chápať aj ako akronym (European Region Action Scheme for the Mobility of University Students). K dnešnému dňu na programe participuje 33 krajín Európy, viac než 4000 vysokoškolských inštitúcií, a počas takmer 30 rokov existencie ho absolvovali viac ako 3 milióny mladých ľudí.

Jeden z projektov ESN zvaný Mov´in Europe vznikol s cieľom poukázať na výhody, ktoré z krátkodobého štúdia v zahraničí pre vysokoškolského študenta plynú. Medzi tie najzrejmejšie patria zdokonalenie jazykových schopností, zvýšenie uplatnenia na trhu práce, spoznávanie kultúr či nadobudnutie priateľstiev a kontaktov po celom svete. Nejedná sa však iba o samotný Erasmus – tieto skúsenosti môže nadobudnúť človek ktorejkoľvek vekovej kategórie, ktorý sa rozhodne stráviť väčšiu či menšiu časť svojho života v zahraničí. Jedná sa totiž o neopakovateľnú skúsenosť, ktorej si bol vedomý už aj sám Erasmus Rotterdamský. Rozširovanie svojho poznania za hranice toho, kam dovidíme z okna svojho domova, nám totiž môže pomôcť v spoznávaní a odstraňovaní našich nedokonalostí, na ktoré Erasmus upozorňoval. Pretože, tak ako hovorieval autor románu Alica v krajine zázrakov, Lewis Carroll, v živote ľutujeme len tie šance, ktorých sme sa nechopili.

ESN Slovensko v rámci spomínaného projektu Mov´in Europe pripravuje takzvaný Mobility week, ktorý sa uskutoční počas 17.-23.10.2016. Počas tohto týždňa sa v mestách, v ktorých sa nachádzajú ESN sekcie, uskutočnia viaceré aktivity, ktorých cieľom bude propagácia výhod spojených s mobilitami medzi čo najširšou verejnosťou.

Martin Schön,

National Mov ´in Europe coordinator ESN SK