Si „erasmák“ alebo sa ním chceš stať? Tak príd do Bratislavy! na seminár na tému: Kvalita mobility na vysokých školách v rámci programu Erasmus+
You may be aware that today, November 17th, is the International Students’ Day. But would you like to know this day’s history?
Rozhovor s mladým úspešným marketérom Michalom Dedinským.
Každého poznačí dlhodobé žitie v zahraničí. Či už v dobrom alebo v zlom. Zaručene si už nespočetne veľakrát počul o všetkých pozitívach, ktoré so sebou prináša erasmus. O jeho negatívnych stránkach sa však toľko nehovorí. A má vôbec nejaké?
Môj obľúbený citát hovorí: „Life is not meant to be lived in one place...“ Určite tušíte, čo sa tým autor snažil povedať. Práve na vysokej škole disponujeme množstvom voľného času, ktorý by sme mali využiť zmysluplnejšie než len za počítačom
ESN Slovakia nájdete v Septembri v časopise Žltý.

Pages