Môj obľúbený citát hovorí: „Life is not meant to be lived in one place...“ Určite tušíte, čo sa tým autor snažil povedať. Práve na vysokej škole disponujeme množstvom voľného času, ktorý by sme mali využiť zmysluplnejšie než len za počítačom
ESN Slovakia nájdete v Septembri v časopise Žltý.
Each week one ESN town. 7 weeks, 7 towns, 12 sections, 1 country: come and discover #slovakYEAH. This week: Košice!
Each week one ESN town. 7 weeks, 7 towns, 12 sections, 1 country: come and discover #slovakYEAH. This week: Prešov!
Each week one ESN town. 7 weeks, 7 towns, 12 sections, 1 country: come and discover #slovakYEAH. This week: Nitra!
Začiatky programu Erasmus, v rámci ktorého može študent vysokej školy študovať jeden alebo viac semestrov svojho štúdia v zahraničí, siahajú do roku 1987.
Each week one ESN town. 7 weeks, 7 towns, 12 sections, 1 country: come and discover #slovakYEAH. This week: Banská Bystrica!
Each week one ESN town. 7 weeks, 7 towns, 12 sections, 1 country: come and discover #slovakYEAH. This week: Žilina!
Each week one ESN town. 7 weeks, 7 towns, 12 sections, 1 country: come and discover #slovakYEAH. This week: Trnava!
Each week one ESN town. 7 weeks, 7 towns, 12 sections, 1 country: come and discover #slovakYEAH. This week: Bratislava!

Pages